Інвестиційний клімат в Україні та проблема реалізації інвестиційного потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою даної роботи є дослідження інвестиційного клімату в Україні та проблеми реалізації інвестиційного потенціалу.
Опис
Ключові слова
нвестиції, інвестиційний потенціал, Україна, проблема
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с
DOI
ORCID:
УДК