Рефлекси псл. фонеми /*ё/ у болгарському діалектному континуумі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Фонематична і фонетична структури говірок становлять важливу емпіричну базу для з’ясування особливостей діалектної системи як на синхронному зрізі, так і в діахронії. При цьому в говірках виявляються базові риси, які мають доказову силу щодо визначення генезису говірки чи напрямів її пізніших трансформацій. Для болгарських говірок однією з таких важливих рис є рефлексація давньої фонеми /б/ (НІ).
Опис
Ключові слова
фонема /ĕ/, вимова /б/, I. Богоров, "ятева" межа
Бібліографічний опис
Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науч. ежегодник.
DOI
ORCID:
УДК