Актуальні проблеми сучасного адміністративного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньо-наукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, сучасне адміністративне право, адміністративне право, право
Бібліографічний опис
Миколенко О. І. Актуальні проблеми сучасного адміністративного права: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / О. І. Миколенко, М. А. Баламуш. – Одеса, 2022. – 37 с.
DOI
ORCID:
УДК