Світова література (від доби античності до кінця ХІХ століття)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Вежа-Друк
Анотація
Навчальний посібник складається з трьох частин. Перша і друга містять теоретичний матеріал, а також питання та завдання для самостійної роботи. Перша частина присвячена розвитку літератури в контексті культурно-історичного процесу. Окремо розглянуто літературу доби античності, Середньовіччя, Нового часу (від літератури Відродження до появи натуралізму та неоромантизму напри-кінці ХІХ століття). Друга частина присвячена окремим, найбільш показовим для нової літератури жанрам (новела, притча, готичний, сенсаційний, філософський, історичний та етологічний роман). Третя частина має більш практичний характер: вона містить завдання для коментованого читання окремих творів з метою виявлення риторичних можливостей художнього слова. Тексти для поглибленого аналізу взято з англомовних (англійської та американської) літератур з урахуванням направленості навчання студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» на поглиблене засвоєння англійської мови, а також – усього сучасного українського суспільства - на вивчення англійської мови як мови міжнародного спілкування. Головний адресат посібника – студенти спеціальності Філологія 035 спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика, освітня програма яких передбачає як обов‘язковий курс світової літератури, так і поглиблене вивчення англійської мови.
Опис
Ключові слова
світова література, розвиток літератури, риси національної літератури, розвиток літературного процесу, жанрова специфіка літератури, аналіз художнього твору, прикмети авторського світу, 035.10 Прикладна лінгвістика
Бібліографічний опис
Мусій В. Б. Світова література (від доби античності до кінця ХІХ століття) : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика / В. Б. Мусій, І. І. Томбулатова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 308 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Обʼєм даних 3,5 Мб.
DOI
ORCID:
УДК
82'01/'06.09(100)(075.8)