Перша світова війна та доля німців Наддніпрянської України у 1914-1916 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В публікації досліджено зміну становища німецької меншини в Наддніпрянській Україні в період Першої світової війни. Ставлення влади Російської імперії до представників ворогуючого народу на території своєї держави, зокрема німців. Розглянуто нормативні акти, які стосувалися життя німецької меншини на даній території.
В публикации исследованы изменение положения немецкого меньшинства в Надднепрянской Украине в период Первой мировой войны. Отношение властей Российской империи к представителям враждебного народа на территории своего государства, в частности немцев. Рассмотрены нормативные акты, которые касались жизни немецкого меньшинства на данной территории.
In the publication the change of position of the German minority in the Dnieper Ukraine in the period of the first world war. The attitude of the authorities of the Russian Empire to the representatives of the hostile nation on the territory of the state, in particular the Germans. Considered regulations that concerned the life of the German minority in the area.
Опис
Ключові слова
німецька національна меншина, Наддніпрянщина, Перша світова війна, немецкое национальное меньшинство, Приднепровье, Первая мировая война, German national minority, the Dnieper, the First world war
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК