Управління потенціалом підприємства: економічна сутність, основні елементи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідженням системи управління потенціалом підприємства займалися такі видатні вчені, як Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О., Сафонов Ю.М., Федонін О.С. та ін. У зв’язку з чим теорія містить різні погляди авторів щодо сутності, змісту та структури управління потенціалом підприємства. Це обумовлено тим, що вивченням потенціалу науковці почали займатися відносно недавно та дослідники виділяли якусь одну із його рис.
Опис
Ключові слова
економічна сутність
Бібліографічний опис
Матеріали ... : присвяч. святкуванню 150-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та управління.
DOI
ORCID:
УДК