Теоретичні аспекти визначення поняття «національна безпека»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У процесі історичного розвитку концепція національної безпеки у світі постійно змінюється. Якщо на кінець другої світової війни і у період так званої холодної війни, акцентувалася увага на забезпеченні обороноздатності, на нейтралізації зовнішнього ворога, то згодом стали визнавати, що складовою національної безпеки є місце держави в міжнародних економічних зв’язках, наявність ресурсів, демографічна ситуація тощо. З одного боку, національна безпека - поняття конкретно-історичне, і, отже, воно піддається трансформації в залежності від суспільно-політичних, економічних і інших умов, які склалися на певному етапі розвідку держави. З іншого боку - на зміст даного поняття впливають національно-державні інтереси країни, загальна національна ідея.
Опис
Ключові слова
національна безпека, Закон України, державність, національна ідея
Бібліографічний опис
Мedzinárodná vedecká konferencia «Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv»(Bratislava, Slovenská republika, 6-7 máj2016 r.)
DOI
ORCID:
УДК