Социальная политика Великобритании перед Первой Мировой войной

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена вивченню важливих соціально-економічних процесів в Англії в період до початку першої світової війни. Автор зосереджується на положенні Англії в світі, стані економіки(кредитно-фінансова система), стані сільського господарства, промисловості, торгівлі, стані транспорту, ситуації з англійськими монополіями і тд. Автор досліджує причини втрати Англіею передових позицій в світі, в промисловості та інших сферах. Також розглядається соціальна ситуація та положення робочих. Особливу увагу приділено виявленню глибокого взаємозв’язку економічних та соціальних факторів, визначаючих характер та динаміку важкого процесу розвитку державно-монополістичного капіталізму.
Статья посвящена изучению важных социально-экономических процессов в Англии в период до начала первой мировой войны. Рассматриваются положение Англии в мире, состояние экономики (кредитно-финансовая сфера), сельского хозяйства, промышленности, торговли, состояние транспорта, ситуаци с английскими монополиями и тд. Рассматриваются причины утраты Англией передовых позиций в мире в промышленной и других сферах. Также рассматривается социальная обстановка и положение рабочих. Особое внимание уделено выявлению глубокой взаимосвязи экономических и социальных факторов, определяющих характер и динамику сложного процесса развития государственно-монополистического капитализма.
This article is devoted to the most important social-economic processes in England on the eve of the 1st World war. The author revealed England’s position in the world, state in economics (credit and financial system), agriculture and transport as well as state in industrial sector, situation with English monopolies and trade. The author examined objective reasons why England had lost her top position in the world as regards industrial and other sectors. Also the author considered both social situation and the situation with the workers. Special attention was paid to the identification of correlation between economical and social factors which determined character and dynamics of the development of state-monopolist capitalism.
Опис
Ключові слова
капіталізм, економіка, Перша Світова війна, промисловість, соціальна політика, капитализм, экономика, Первая Мировая война, промышленность, социальная політика, capitalism, economics, the First World War, industry, social polіtics
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання