Духовна спадщина Григорія Сковороди

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Спадщина Григорія Сковороди належить до визначних надбань вітчизняної культури, а його ім’я зайняло почесне місце в ряду видатних діячів минулого, які збагатили філософську та педагогічну думку України. У свідомості сучасників та нащадків Сковорода постає як мандрівний філософ-вільнодумець, вчитель, педагог, який прокладав людям шлях до життя. Григорій Сковорода залишив нащадкам величезну духовно- педагогічну та філософську спадщину, яка на сучасному етапі залишається актуальною, бо не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного значення і сьогодні, у період боротьби за українську державу, нову освіту, право бути вільними та незалежними. Адже для створення умов для гармонійного розвитку особистості та можливостей її самореалізації у суспільстві, у контексті застосування положень філософського вчення Сковороди, повинні бути створені відповідні підходи до розуміння шляхів взаємодії людини, природи, суспільного середовища. Саме на виховання особистості, самодостатньої та щасливої, що має духовну свободу, спрямована його педагогічна думка.
Опис
Ключові слова
Григорій Сковорода, спадщина
Бібліографічний опис
Благословенний Григорій Сковорода – світовий геній мудрості та гуманного духу : зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конф. (3 груд. 2022 р.) / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С., доц. Вейланде Л. В.-В. – Одеса : Бондаренко М. О., 2022.
DOI
ORCID:
УДК