Місце кар'єри у професійному самовизначенні молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Анотація
Професійний вибір молодої людини органічно вплетений у такий широкий та важливий процес як професійне самовизначення.Професійне самовизначення охоплює тривалий період життя індивіда. Він проявляється у вигляді зачатків професійних інтересів та схильностей у дитячому віці та остаточно затверджується у обраній професійній діяльності у зрілі роки. На протязі цього періоду проходить не тільки власне професійне, але й соціальне, а разом з цим й життєве самовизначення. У процесі професійного становлення особистості виділяються чотири основні стадії:формування професійних намірів, професійне навчання, професійна адаптація, часткова чи повна реалізація особистості у професійній діяльності (Кудрявцев А.В.) Ключовим моментом цього тривалого процесу є вибір професії, який відокремлює період необмежених, але абстрактних можливостей професійної самореалізації від реальних, але обмежених перспектив професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
місце кар'єри, самовизначення молоді
Бібліографічний опис
Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – 63 с.
DOI
ORCID:
УДК