Протифагові властивості похідних нікотинової кислоти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
За останні десятиріччя всесвітній фармацевтичний ринок насичувався десятками нових противірусних препаратів, але проблема профілактики і терапії найбільш розповсюджених вірусних інфекцій не вирішена. Тому пошук активних хіміотерапевтичних засобів проти збудників вірусних інфекцій залишається актуальним і перспективним завданням
Опис
Ключові слова
нікотинова кислота
Бібліографічний опис
XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського = ХVth congress of Vinogradskyi society of microbiologists of Ukraine : тези доп., 11-15 верес. 2017 р., Одеса / Т-во мікробіологів України ім. С. М. Виноградського [та ін.]; гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : Сполом, 2017. – 336 с.
DOI
ORCID:
УДК