Лінгвістичні та мовні конфлікти в українському лінгвосоціальному просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виникнення інтернету та інтернет-комунікації створило нові можливості для вивчення лінгвістичних конфліктів, які розпочиналися в соціальних мережах, а потім переходили в медіапростір і поширювалися ЗМІ. Мовні конфлікти стають гібрідними, лінгвістичні конфлікти стають глобальними, адже глобалізація в ХХІ столітті охопила усі найважливіші сфери життя людини, включаючи й комунікативну.
Опис
Ключові слова
лінгвістичні конфлікти, мовні конфлікти, український лінгвосоціальний простір
Бібліографічний опис
76-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Секція: Соціальні комунікації : матеріали 76 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 20 груд. 2020 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2020.
DOI
ORCID:
УДК