“Херсонские епархиальные ведомости“ першої половини 60-х рр. XIX ст. Як історичне джерело

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Сучасний суспільно-політичний розвиток людства свідчить про поширення впливу релігійного чинника на політичне життя суспільства. У зв'язку з цим цілком закономірним є зростання інтересу дослідників до церковної періодики, в тому числі і до єпархіальної преси, що виходила у другій половині XIX ст. [1; 2; 3]. Церковна періодика упевнено влилася в систему преси регіонів Російської імперії на початку 60-х рр. XIX ст., коли кожна єпархія як церковно-адміністративний округ одержала можливість видавати “Епархиальные ведомости”. У той же час, слід зазначити, що одне з перших єпархіальних періодичних видань - “Херсонские епархиальные ведомости” до цього часу вивчено ще недостатньо. Метою статті є аналіз джерельної цінності “Херсонских епархиальных ведомостей” початкового періоду їх видання.
In that article the author searches the importance of the “Khersonskie jeparcialnye vedomosti” newspaper in the early period of its edition as a historical source for the history of the Orthodox church and the Russian empire social-political problems (early half of 1860-ies).
Опис
Ключові слова
Херсонские епархиальные ведомости, перша половина 60-х рр. XIX ст., церковної періодика, релігійний вплив
Бібліографічний опис
Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / гол. ред.: В. М. Дарієнко . – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2004 .
DOI
ORCID:
УДК