«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРАКЦІЇ ЧИННИКІВ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
Анотація
В політичній науці взагалі і в дослідженні її утворюючих та похідніх зокрема існує безліч аналітичних підходів до оцінки та з’ясування сенсу і змісту політичних документів, подій, явищ і процесів. Ті чи інші з них використовуються в залежності від характеру дослідження та міри володіння аналітиком інструментами останнього, включаючи методологію і теорію.
Опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства : збірка наукових праць / Л. О. Ануфрієв [та ін.] ; наук. ред.: Л. О. Ануфрієв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІСН . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013
Ключові слова
соціальна інтеракція, наслідки інтеракції, загальна теорія політики, інтеграція українського суспільства
Бібліографічний опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства : збірка наукових праць
DOI
ORCID:
УДК