Правовий статус суб’єктів стратегічного контроаінгу в державному регулюванні національної економіки

Анотація
Мета роботи полягає у дослідженні правового статусу та функцій суб’єктів стратегічного контролінгу в державному регулюванні макроекономічного середовища. Як нами зазначалося раніше, «дослідження стратегічного контролінгу як цілісної дієвої системи державного регулювання потребує висвітлення окремих елементів, а саме: стратегічні цілі і завдання контролінгу, функції, суб’єкти та об’єкти контролінгу, принципи стратегічного контролінгу та методичні аспекти».
Опис
Ключові слова
правовий статус, стратегічний контролінг, державне регулювання, макроекономічне середовище
Бібліографічний опис
Дев'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам'яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.). – Одеса : Астропринт, 2019.