Історичні аспекти розвитку форм бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розвиток форм бухгалтерського обліку – це довготривалий історичний процес, на формування та розвиток якого впливали різні події протягом багатьох століть. Найбільш важливими та впливовими стали такі як: виникнення акціонерного капіталу, поява фондових бірж, відокремлення капіталу і прибутку, створення перших компаній, а з часом виникнення інституту бухгалтерів-ревізорів та аудиторів.
Опис
Ключові слова
бугалтерський облік, форми обліку, історичний аспект
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.