Розвиток лісового кластеру Карпатського регіону України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У найближчій перспективі більшість природних ресурсів будуть наближені до вичерпання. Лісові ресурси є такими, що поновлюються, але потребують налагодженого управління ними.
Опис
Ключові слова
кластеризація, лісові ресурси, Карпатський регіон
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК