Power Point presenation OF PhD’S research guide to the course “Academic writing in English”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The present guide has been designed for PhD students within the Syllabus ‘Academic writing in foreign language (English)’1 in accordance with its outcomes. After completing the course the PhDs are expected to be able to: SOS-1. Compile and deliver the information extracted from EL sources in the form of a presentation. SOS-2. Present the results of the individual original research in English in oral and written forms. SOS-3. Establish and maintain linguistic contact with the audience through adequate verbal means. SOS-4. Conduct a dialogue on research-related problems using adequate language forms and structures during Q&A session. SOS-5. Follow the rules of speech etiquette within the framework of scientific communication.
Методичні рекомендації укладені у відповідності до навчального курсу «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)», а саме Змістового модуля 2 «Презентація власного наукового дослідження аспіранта в форматі Power Point», з метою опанування матеріалу пов’язаного з представленням дослідження аспіранта. У рекомендаціях надано послідовну методику підготовки презентації, представлені вимоги до її форми та змісту. Складові частини виступу, що супроводжують презентацію, пов’язано з експонентами, визначено особливості вербальної та невербальної поведінки під час виступу. Методичні рекомендації націлені в першу чергу на аспірантів, які проводять дослідження у різних галузях знань, за якими здійснюється підготовна в ОНУ імені І.І. Мечникова. Проте дані рекомендації можуть використовуватися також викладачами як під час підготовки до участі в міжнародних конференціях, так і у процесі подання лекційного матеріалу. Оволодіння практичними навичками ефективної презентації може стати в нагоді здобувачам першого та другого рівнів вищої освіти при створенні мультимедійної презентації доповіді на захисті випускної кваліфікаційної роботи.
Опис
Ключові слова
Power Point Presentation, students, language forms, Oral Presentation, structure of an Oral Presentation, академічне письмо, іноземна мова, наукове дослідження
Бібліографічний опис
Презентація наукового дослідження у форматі Power Point: метод. рек. до навчальної дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» для здобувачів третього рівня вищої освіти / Н.П. Віт, О.А. Румянцева. - Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т ром.-герм. філол. Одеса: ОНУ, 2021. - 24 с.
DOI
ORCID:
УДК