Характеристика кредитно-грошового регулювання в Україні

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Одним з найважливіших елементів макроекономічного регулювання є кредитно-грошові інструменти. Регулюючи грошову масу, впливаючи на процеси, що відбуваються на грошовому ринку, держава може впливати на ступінь ділової активності суб'єктів господарювання, загальний рівень цін, стан зайнятості в національній економіці.
Опис
Ключові слова
кредитно-грошові інструменти, кредитно-грошова політика
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти регіонального розвитку: стан, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 листопада 2014 року / гол. редкол.: Т. О. Журавльова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Плутон, 2014. – 103 с.
DOI
ORCID:
УДК