Активність ацетилхолінестерази в головному мозку щурів за дією тіаміну та його метаболітів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження активності ацетилхолінестерази в тканинах кори і гіпокампу головного мозку щурів різних вікових груп після введення тіаміну, тіохрому та тіазолу. Тіамін пригнічував активність ацетилхолінестерази статевозрілих щурів у гіпокампі, а у старих щурів – у білій сполуці кори головного мозку майже у 1,5 рази через 2 години після введення. Тіазол знижував активність АХЕ у статевозрілих щурів тільки у гіпокампі через 2 та 4 години після введення препарату, а у старих щурів суттеве зменшення активності ацетилхолінестерази також відзначене у гіпокампі головного мозку через 4 години. Після введення тваринам тіохрому достовірних данних не було отримано.
Опис
Ключові слова
091 біологія, біологія, кора, гіпокамп, тіамін, ацетилхолінестераза
Бібліографічний опис
Приймак, В. О. Активність ацетилхолінестерази в головному мозку щурів за дією тіаміну та його метаболітів = Acetylcholinesterase activity in the brain of rats under the influence of thiamine and its metabolites : кваліфікаційна робота магістра / В. О. Приймак. – Одеса, 2022. – 48 с.
Зібрання