Індустрія 4.0: можливості та загрози для економіки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
Досліджувана тема є актуальною, оскільки впровадження новітніх технологій в умовах Четвертої промислової революції викликає фундаментальні трансформації у світовій економіці. На сьогоднішній день у постіндустріальному світі важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності економіки країни стає інтегрування цифрових технологій в межах парадигми Індустрія 4.0 в усіх сферах економічної діяльності. При цьому впровадження Індустрії 4.0 для національної економіки України як частини глобальної економічної системи стає основною рушійною силою подальшого економічного розвитку країни. Дослідження можливостей та загроз для економіки України, викликані Четвертою промисловою революцією, поставлено за мету в даних тезах.
Опис
Ключові слова
(Індустрія 4.0, економіка України, Четверта промислова революція
Бібліографічний опис
Матеріали 78-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (22–24 листопада 2023 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, А. Л. Святошнюк та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК