Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових та дипломних робіт зі спеціальності 061 журналістика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та навчального плану факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова курсові та дипломні роботи є обов'язковими складниками навчального процесу і оцінюються як самостійний вид навчальної діяльності студента.
Опис
Ключові слова
061 журналістика, положення, рекомендовані жанри, авторство, співавторство, вимоги, допуск до захисту
Бібліографічний опис
Мацишина І. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових та дипломних робіт зі спеціальності 061 журналістика. / І. В Мацишина., С. В. Азєєв. – Одеса, 2018. – 14 с.
DOI
ORCID:
УДК