О механизме диверсификации производства промышленных предприятий

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Диверсификация производства позволяет повысить эффективность хозяйствования предприятия, причем не только в данный момент времени или в ближайшем будущем, но и на длительную перспективу. Отсутствие комплексного и целостного подхода к проведению диверсификации производства ограничивает получение достаточно точной информации для принятия решений по осуществлению диверсификации.
Опис
Ключові слова
диверсификация производства, эффективность хозяйствования предприятия, промышленные предприятия
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 223 с.
DOI
ORCID:
УДК