Композиція та образна система збірки С. Процюка "Гіркий світ, солодкий світ"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Творчість Степана Процюка, лауреата премії «Журнал Кривбасу», премії «Благовіст», премії імені Івана Франка є знаковою в сучасній українській літературі. «Проза письменника репрезентує особливий вияв неомодерного дискурсу, зберігаючи структурні особливості постмодерних текстів: формально уможливлюючи розмову про постмодерний роман, у якому здійснено відхід від центризмів, змістово тексти Степана Процюка демонструють орієнтованість на психологізм та внутрішню аксіологію, які становлять ядро ідейно-тематичних пошуків художнього мислення автора» [47, с. 6], – писав про нього Богдан Стрільчик. Неперевершений майстер психологічної та автобіографічної прози, Степан Процюк відомий також як автор есеїстичних текстів, нарисів тощо. Крім того, митець часто дає інтервʼю, котрі за своєю суттю є гібридними творами, адже в них потужне есеїстичне начало [див. 57]. Саме есеїстичні збірки активно друкувалися вітчизняними видавництвами в останні роки, привертаючи увагу шанувальників творчості іванофранківського митця і дослідників сучасної літератури загалом. Збірки «Канатоходці», «Аналіз крові», «Гіркий світ, солодкий світ», «Відкинуті і воскреслі», «Тіні зʼявляються на світанку» – ось далеко не повний перелік книг есеїстики С. Процюка, котрі побачили світ в Україні останнім часом.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, збірка, есеїстичні твори, композиція збірки, образна система збірки, творчість С. Процюка
Бібліографічний опис
Балдіна, А. Б. Композиція та образна система збірки С. Процюка "Гіркий світ, солодкий світ" = The composition and the system of images in S. Protsiuk's collection "Bitter world, the sweet world" : кваліфікаційна робота магістра / А. Б. Балдіна. – Одеса, 2023. – 71 с.
DOI
ORCID:
УДК