Психологічні аспекти впливу засобів масової інформації на свідомість громадян

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Постановка проблеми. Масова інформація завжди є результатом взаємодії конкретних людей, тому в її розвитку та в аналізі її впливу на свідомість громадян не можливо обійтися без сучасного психологічного знання про особистість.Основна складність проблеми полягає в тому, що реальність, яку пропонують сьогоднішні ЗМІ, часто буває опосередкована чиєюсь думкою, спрощена і не завжди надає людині можливості роздуму, аналізу.
Опис
Ключові слова
засоби масової інформації, свідомість громадян, психологія
Бібліографічний опис
Історична психологія та мультикультурність : зб. ст. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" (5 лют. – 5 берез. 2015 р.) : до 150-тої річниці Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : присвяч. світлій пам’яті засновника іст. психол. в Україні проф. І. Г. Білявського / ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.]; заг. ред. О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015.
DOI
ORCID:
УДК