Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармакологія»

Анотація
Знання механізму дії дозволяє осмислено вибрати необхідний препарат для лікування конкретного захворювання. Крім того, знання механізму дії потрібне також для правильного комбінування ліків і передбачення можливого виник-нення небажаних ефектів. Знання фармакокінетики лікарського засобу дає можливість здійснити індивідуальний підбір лікарської терапії цьому хворому, виходячи з особливостей функціонування його організму. Крім того, знання фармакокінетики препарату дозволяє передбачати появу небажаних ефектів, а також допомагає вибрати оптимальний режим дозування при цьому шляху вве-дення для того, щоб забезпечити терапевтичну концентрацію лікарської речо-вини в області рецептора. Нерідко стоїть складне завдання - вибрати з великого арсеналу лікарських засобів не тільки найефективніший, а й найменш токсич-ний, а також зменшити ризик появи побічної дії. Це в значній мірі обумовлено тим, що при різних умовах одна і та ж речовина може виявитися ліками або от-рутою. Іноді звичайні дози ЛЗ замість бажаної дії можуть справити негативний вплив на організм, що пов'язують з індивідуальною чутливістю хворих до цього ЛЗ. Звідси випливає необхідність знання особливостей фармакодинаміки і фар-макокінетики лікарських засобів.
Опис
Ключові слова
загальна фармакологія, введення ліків, фармакодинаміка, залежність «час-ефект», «чорно-біла камера», метод Порсолта, рецептор, лікарська терапія
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармакологія» / Г.І.Сівко, І.М.Радаєва, А.О.Кобернік – Одеса: видавництво «Удача», 2019 – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК