Весільний одяг болгар Буджака у XX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню весілля однієї з чисельних етнічнихгруп Одещини - болгар. Болгари Буджака до сучасності зберігають основні елементи та атрибути традиційного весілля, одним з яких є одяг. Дослідження весільного одягу болгар Буджака, проблеми трансформації складових весільного вбрання стали метою статті.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Весільна обрядовість у часі і просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Одеські етнографічні читання" / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; наук. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2010. – 381 с.