Процесуально-правові гарантії доступу іноземних осіб до правосуддя (на прикладі господарського судочинства)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Здійснення права особи, зокрема іноземної особи, на судовий захист тісно пов’язано з гарантіями доступу до правосуддя. Перш за все, звертаючись до тлумачення значення поняття «гаран- тія» слід звернутися до його етимологічного значення. Так, гарантія (від франц. garantie) – це «порука; забезпечення» [1, c.217], гаранту- вати – означає «брати на себе відповідальність за що-небудь; давати обіцянку, поруку у виконанні чогось» [2, c.158]. Тобто держава в особі судової влади бере на себе відповідальність та обіцяє діяти в рамках закону, вирішуючи спір на засадах, які визначені національним зако- нодавством України.
Опис
Ключові слова
право особи на судовий захист, іноземна особа, поняття «гарантія», гарантії доступу осіб до правосуддя
Бібліографічний опис
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 16 жовтня 2020 р.)
DOI
ORCID:
УДК