Job advertisement and salary monitoring dataset for Ukraine in 2022 Q1

Ескіз недоступний
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Mendeley Data (Elsevier)
Анотація
Job advertisement and salary monitoring it is routine job for economists and managers. However, in fast changed situation routine job get a new role in economic and politic situation analysis. This datasets represents job advertisement and salary monitoring for Ukraine from 2022 first work day (04.Jan.) till 15.Apr.2022, so included job advertisements before active war actions in the territory of Ukraine as well as in the time. Data base is formed on basis of Ukrainian State employment service dynamic database. State database dynamics do not allow to analyze development labor market in long-term. Formed base allow compare labor market on Ukraine before active war actions and in the time, allow make first conclusion about it influence on Ukraine business activities and economy. Collected data include title of vacancy, offered salary, advertisement date, ID in Ukrainian State employment service, offered job region, city (in original language, Ukrainian).
Оголошення про вакансії та моніторинг заробітної плати – це рутинна робота для економістів та менеджерів. Однак у швидко змінюваній ситуації рутинна робота отримує нову роль в аналізі економічної та політичної ситуації. Ці набори даних представляють оголошення про вакансії та моніторинг заробітної плати в Україні з першого робочого дня 2022 року (04 січня) до 15 квітня 2022 року, тому включають оголошення про роботу до початку активних воєнних дій на території України, а також у період активних воєнних дій. База даних формується на основі динамічної бази даних Державної служби зайнятості України. Динаміка державної бази даних не дозволяє аналізувати розвиток ринку праці в довгостроковій перспективі. Сформована база дозволяє порівняти ринок праці в Україні до активних воєнних дій і в часи активних воєнних дій, дозволить зробити перший висновок про його вплив на підприємницьку діяльність та економіку України. Зібрані дані включають назву вакансії, запропоновану заробітну плату.
Опис
Ключові слова
Economy, Econometrics, Data Mining, Labor Economics, Food Policy in Ukraine, Medical Care in Ukraine, Ukrainian Language, War, Ukraine, Salary Management, Wage, Wage Level, Wage Structure, Database, Salary, Економіка, Економетрія, Інтелектуальний аналіз даних, Економіка праці, Продовольча політика в Україні, Медична допомога в Україні, Українська мова, Війна, Україна, Управління зарплатами, Заробітна плата, Рівень заробітної плати, Структура заробітної плати, База даних, Зарплата
Бібліографічний опис
Skribans V., Maslii N., Solovjovs D., Demyanchuk M., Cevers A., Gulbis A., Rudzitis N., Krastins A. Job advertisement and salary monitoring dataset for Ukraine in 2022 Q1. Mendeley Data. Elsevier, 2022.
ORCID:
УДК