Міжнародно-правові та національно-правові основи реалізації права працівника на захист своєї гідності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Одним з основних елементів у юридичному механізмі забезпечення трудових прав слід вважати механізм реалізації зазначених прав, який включає передусім закріплення усіх видів юридичних гарантій трудових прав та інтересів і юридичну відповідальність роботодавця за невиконання, неналежне виконання своїх обов’язків.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
трудові права, юридичні гарантії трудових прав та інтересів, проблеми механізму реалізації прав і свобод, захист своєї гідності
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК