Дослідження кластерів генів вторинних метаболітів штаму Bacillus velezensis ONU 533, ізольованого з Чорного моря

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Мікроорганізми, що мешкають у різноманітних водоймах, зокрема у морях та океанах, мають величезний біологічно активний потенціал, адже таке середовище існування є вивченим далеко не повністю. Саме тому, такі мікроорганізми можуть мати цікаві унікальні властивості, що виокремлюють їх від тих, що зустрічаються, наприклад, у ґрунті. Якраз таки завдяки цим властивостям вони можуть бути використані в багатьох сферах господарської діяльності людини, особливо у виробництві біофармацевтичних препаратів [Xiao et. al., 2022]. Морське середовище обумовлює досить жорсткі умови існування для цих мікроорганізмів, а саме високу солоність, високу або низьку температуру, різноманітний рН, а на глибині досить високий тиск та невелику кількість поживних речовин. Тому, під час адаптації до таких складних умов, мікроорганізми здатні переробляти незвичні органічні субстрати, що зустрічаються тільки в морських умовах, а також продукують унікальні вторинні метаболіти [Baharum et al., 2010].
Опис
Ключові слова
162 біотехнології та біоінженерія, вторинні метаболіти, кластери генів, Чорне море, полікетидсинтази
Бібліографічний опис
Кішинська, М. О. Дослідження кластерів генів вторинних метаболітів штаму Bacillus velezensis ONU 533, ізольованого з Чорного моря = Study of gene clusters of secondary metabolites of Bacillus velezensis ONU 533 strain isolated from the Black Sea : дипломна робота бакалавра / М. О. Кішинська. – Одеса, 2023. – 79 с.
DOI
ORCID:
УДК