Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ у фармацію» призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В методичних вказівках представлено структурований матеріал з дисципліни «Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків». Видання призначено для виконання лабораторних робіт для набуття практичних навичок для роботи в аптеці, включає мету, завдання, практичні та розрахункові завдання з технології ліків. Складено для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація денної та заочної форми навчання.
Опис
Ключові слова
структурований матеріал, фармація, аптека, технологія ліків, розрахункові завдання
Бібліографічний опис
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ у фармацію» призначені для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем освіти, спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація» / Кобернік А.О., Еберле Л.В. - Одеса:Прінт-Бистро 2020.- 38 с.
DOI
ORCID:
УДК