До екзестенціально-феноменологічного підходу до визначення культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Гайдеґерська інтерпретація Dasein – його позначення саме як способу перебування у світі – виходить із передумови, що цей спосіб буття є sui generis. Хоча цей спосіб буття найближчий до нас в одному сенсі, в іншому значенні він найбільш далекий від нас. Це, мабуть, тому, що наша мова намагається зафіксувати речі світу і приречена плутати, заїкатися, якщо потрібно виразити шлях, що прямує як пошук, перебір і, зрештою, вибір ефективного рішення на користь, перш за все, продовження маршруту, тобто насичення і власно себе, і світу тим, що придатне для використання заради тримання руху.
Опис
Ключові слова
культура, Гайдеґерська інтерпретація Dasein, визначення культури, екзестенціально-феноменологічний підхід
Бібліографічний опис
ІІІ Верниковські читання (2023): матеріали наук. читань пам'яті Марата Верникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК