Загальні тенденції дослідження особливостей судового захисту права особи на доступ до публічної інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
За останні роки в Україні зроблено значні кроки, спрямовані на забезпечення реалізації прав людини і громадянина та створення ефективної системи захисту цих прав: закріплено адміністративні процедури, які сприяють реалізації прав і свобод людини і грома- дянина, в тому числі, і у сфері доступу до публічної інформації; визначено повноваження розпорядників публічної інформації щодо реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»; впроваджено новітні інформаційні технології, які забезпечують можли- вість доступу до публічної інформації у формі відкритих даних тощо.
Опис
Ключові слова
Україна, адміністративно-правове забезпечення, публічна інформація, судовий захист права особи на доступ до публічної інформації
Бібліографічний опис
Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 21–22 січня 2022 р.). – Одеса : ГО «Причорно-морська фундація права», 2022.
DOI
ORCID:
УДК