До питання про запозичення з турецької мови в болгаських переселенських говірках півдня Укнаїни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вже понад 200 років на Півдні України проживають болгари-переселенці і функціонують переселенські болгарські говірки. Українське і російське мовне оточення щодо граматичної будови відрізняється від болгарських говірок, які в цілому зберігають балканський граматичний тип.
Опис
Ключові слова
болгари-переселенці, турцизми, балканізми, лексика балканських
Бібліографічний опис
Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : наук. щоріч. - 2014.
DOI
ORCID:
УДК