Довгострокові зміни гідролого-гідрохімічного режиму Дністровського лиману влітку 2003-2013 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014-10
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
978-617-7054-57-2
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса, ТЕС, 2014/Odessa, TES, 2014
Анотація
Метою проведених досліджень було виявлення довгострокових змін основних гідрологічних та гідрохімічних характеристик, які спостерігались в Дністровському лимані щорічно влітку 2003-2013 рр.
Aim of the study has been revealing of long-term changes of the main hydrological and hydrochemical characteristics, which were observed in the Dnister Liman every summer in 2003-2013.
Опис
Ключові слова
Дністровський лиман, Dnister Liman, hydrolodical & hydrochemical regime
Бібліографічний опис
Мат-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідро екологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення», (1-3 жовтня 2014 р., Одеса). – Одеса, ТЕС, 2014. – С. 78-80.
DOI
ORCID:
УДК