Применение левериджа в финансовом анализе предприятий

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Благоприятные условия для ведения бизнеса в любой отрасли материального производства - это сочетание низких постоянных затрат с высокой валовой прибылью. Управленческий учёт, и в частности, анализ безубыточности позволяет установить наиболее выгодное сочетание переменных и постоянных затрат, цены выпускаемой продукции и объёма реализации.
Опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2009.
Ключові слова
леверидж
Бібліографічний опис
Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 27-28 березня 2009 р.
DOI
ORCID:
УДК