Взаємозв’язок інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сьогодні найефективніша інноваційна діяльність розвивається виключно на основі інтелектуальної власності, джерелом якої є наукові досягнення, отримані у галузі науки та освіти. Однак традиційно в літературі з питань управління інноваціями недостатня увага приділяється питанням інтелектуальної власності, а в основному її розглядають з юридичної точки зору.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, правова складова
Бібліографічний опис
Треті економіко-правові студії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 155-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 15 травня 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК