Картина світу в подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноэтажная Америка»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядається картина світу, відтворена у подорожніх нарисах Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Основний акцент зроблено на аналізі географічного і психологічного просторів, як провідних категорій, що дає уявлення про картину світу у цих нарисах.
In the article we consider the worldview, recreated in the travel sketches by Ilya Ilf and Yevgeny Petrov. The main emphasis is on the analysis of geographical and psychological space as the main category, which gives an idea about the worldview in these sketches.
В статье рассматривается картина мира, воссозданная в путевых очерках Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Основной акцент сделан на анализе географического и психологического пространства, как основной категории, дающей представление о картине мира в этих очерках.
Опис
Ключові слова
картина світу, простір, контраст, Ілля Ільф, Євген Петров, Америка, worldview, space, contrast, Ilya Ilf and Yevgeny Petrov, America, картина мира, пространство, Илья Ильф, Евгений Петров
Бібліографічний опис
Наукові записки Інституту журналістики
DOI
ORCID:
УДК