Актуальні проблеми конституційного та муніципального права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Актуальні проблеми конституційного та муніципального права» для здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти освітньонаукової програми «Право» спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці до практичних занять та самостійній роботі.
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, конституційне право, муніципальне право, право
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми конституційного та муніципального права: метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 081 «Право» [електронний ресурс] / З. В. Кузнєцова. – Одеса, 2022. – 53 с.
DOI
ORCID:
УДК