Рівняння математичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У посібнику викладено матеріал курсу «Рівняння математичної фізики», що протягом більш ніж 30 років викладається на механіко-математичному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова. Структура та зміст цього курсу була розроблена та запропонована першим завідувачем кафедри методів математичної фізики професором Г. Я. Поповим. Основну увагу приділено характеристиці та методам розв’язання диференціальних рівнянь в частинних похідних другого порядку. Для студентів 3 курсу спеціальності «Прикладна математика», а також для студентів технічних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
задачі математичної фізики, методи розв'язання граничних задач математичної фізики, рівняння еліптичного типу, рівняння параболічного типу, рівнянні гіперболічного типу, функції математичної фізики
Бібліографічний опис
Вайсфельд Н. Д. Рівняння математичної фізики : навч.-метод. посібн. для студ. спец. «Прикладна математика» / Н. Д. Вайсфельд, В. В. Реут. – Одеса : Одеськ. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 194 с.
DOI
ORCID:
УДК
URI