Тінізація економіки як cучасна проблема економіки України та шляхи ії подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ЛЕРАДРУК
Анотація
Як відомо, однією з найбільш невідкладних задач сучасної світової економіки є проблема її тінізації. Як суспільне явище «тіньова» економіка притаманна усім країнам незалежно від людей та рівня їх соціально-економічного розвитку. Боротьба з тіньовою економікою стала актуальним завданням для всіх країн світу. Зокрема, ці питання є нагальною проблемою українського суспільства й вимагають ґрунтовних наукових розробок.
Опис
Матеріали ... : присвяч. святкуванню 150-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та управління . – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2015 .
Ключові слова
тінізація економіки, економіка України
Бібліографічний опис
Матеріали ... : присвяч. святкуванню 150-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / гол. редкол.: Н. Л. Кусик ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. економіки та управління.
DOI
ORCID:
УДК