Про необхідність застосування індивідуального підходу при формуванні активу студентського самоврядування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Анотація
Майбутнє нашої держави залежить від якості навчання, виховання й формування особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі із складу студентської молоді, яка займає особливе положення у соціальній структурі українського суспільства. При цьому, незважаючи на неоднорідність студентства, для певної частки студентів українських вузів характерним є усвідомленість власних соціальних ціннісних орієнтацій та інтересів, зростаюча потреба у практичній участі в соціальних перетвореннях, презентація власного ставлення до різних аспектів суспільного й студентського життя. Натомість наші власні спостереження вказують на те, що в середовищ і студентської молоді різко впав рівень загальної культури, духовності, моральності, відповідальності. Через це нагальною проблемою постають питання, повязані з відродженням найкращих традицій щодо організації студентського самоврядування й пошук нових форм і методів організації виховної роботи з новим поколінням студентської молоді.
Опис
Ключові слова
індивідуальний підхід, формування активу
Бібліографічний опис
Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові можливості та завдання, міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова. Тези доповідей та повідомлень / гол. ред.: М. І. Рябенко. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. – 63 с.
DOI
ORCID:
УДК