Актуальність впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Ключовою передумовою успішної діяльності підприємства є посилення та розвиток системи управління, однією з основних ланок якої є внутрішній аудит, оскільки він забезпечує мінімізацію втрат від фінансових махінацій і шахрайства, а також підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок оптимізації бізнес-процесів
Опис
Ключові слова
внутрішній аудит, підприємство, розвиток, система управління
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (05 травня 2017 року, м. Одеса) : захід присвяч. святкуванню 152-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2017. – 234 с.
DOI
ORCID:
УДК