Система теоретичного, методичного та інформаційного забезпечення раціонального використання ерозійно-небезпечних земель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечнікова
Анотація
Водна ерозія ґрунтів є найбільш розповсюдженим в Україні деградаційним процесом ґрунтового покриву, що торкається практично всіх компонентів ландшафтів та наносить величезних економічних та екологічних збитків, які з часом тільки зростають. Найбільш ефективним підходом до вирішення проблеми водної ерозії, тобто запобігання змиву та розмиву ґрунту та винесенню за межі схилів продуктів ерозійного руйнування ґрунту з інтенсивністю, що перевищує деяку критичну величину, є системний підхід, що реалізується в рамках деякої ґрунтозахисної системи землеробства - контурно- меліоративної, ландшафтно-екологічної, ландшафтно-адаптивної тощо.
Опис
Ключові слова
ерозійно-небезпечні землі, раціональне використання, руйнування ґрунту, водна ерозія
Бібліографічний опис
Українська географія: сучасні виклики.: зб. наук. праць у 3 т. - Київ.: Прінт-Сервіс, 2016.-Т.1.
DOI
ORCID:
УДК