Зміни до конституції України як фактор демократичного розвитку суспільства?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Конституція України, будучи основним законом, на відміну від інших законів приймається і змінюється в особливому порядку, що знаходить свій прояв у сучасній доктрині конституційного права. Однією із юридичних властивостей конституції є її стабільність, і, як правило, в демократично розвинених країнах конституції відрізняються достатньо високою стійкістю, стабільністю, не схильні до кон’юнктурних змін і діють століттями.
Опис
Ключові слова
конституція, демократія, суспільство, розвиток, Україна
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.