Роль фінансових кластерів у забезпеченні розвитку економіки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Найважливішим стратегічним завданням забезпечення збалансованого розвитку економіки України та підвищення її конкурентоспроможності на міжнародній арені є ефективно організований національний фінансовий ринок, динамічне функціонування якого тісно пов'язане з формуванням цілісного механізму фінансового посередництва. Посилення процесів фінансової глобалізації, зростання обсягів переливу капіталу між різними сферами фінансової системи та багато іншого зумовили виникнення нового виду фінансового посередництва – фінансових кластерів, учасники яких об’єднуються для спільного використання фінансово-кредитних й інвестиційних ресурсів, здійснення бізнес-процесів, інноваційного розвитку, диверсифікації ризиків, отримання інших додаткових переваг у результаті синергетичного ефекту.
Опис
Ключові слова
фінансові кластери, розвиток, економіка, Україна
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
DOI
ORCID:
УДК