Органічна хімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Навчальне видання включає перелік завдань та вправ для самостійної та аудиторної роботи для вивчення обов’язкової дисципліни «Органічна хімія», що викладається студентам факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 102 Хімія та 014 Середня освіта. Хімія.
Опис
Ключові слова
102 Хімія, органічна хімія, хімія, 014 Середня освіта (Хімія)
Бібліографічний опис
Органічна хімія : зб. завдань та вправ для самост. та аудитор. роботи студентів ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти спец. 102 Хімія та 014 Серед. освіта. (Хімія) / уклад.: Ю. В. Ішков, В. В. Ведута. – Одеса : Олді+, 2023. – 130 с.
DOI
ORCID:
УДК