Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Виробничі практики студентів (виробничо-технологічна практика та виробнича практика на об'єктах ландшафтного будівництва) є складовою частиною процесу підготовки фахівців садово-паркового господарства у закладах вищої освіти. Вони входять до навчального плану студентів біологічного факультету ОНУ, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. Практики сприяють ознайомленню студентів із організацією роботи, режимом і правилами техніки безпеки на підприємствах, повʼязаних із вирощуванням декоративних рослин та доглядом за ними; знайомляться із організацією роботи фірм та установ, повʼязаних із проєктуванням, створенням та утриманням об’єктів садово-паркового господарства; знайомляться з конкретними об’єктами садово-паркового господарства, їх планувальним та композиційним рішенням, технологіями створення зелених насаджень різних типів, агротехнікою догляду за насадженнями, методами реконструкції та формування насаджень. Під час практики відбувається ознайомлення студентів з обладнанням, технікою та інструментами, які використовуються у виробництвах; плануванням, організацією і роботою підприємств; закріплення, розширення й поглиблення знань із теоретичних дисциплін. Крім того, під час проходження практики в умовах безпосередньої фахової діяльності студенти вчаться працювати в колективі, набувають умінь планування і проведення виробничих процесів, ознайомлюються з літературою, оволодівають навичками практичної роботи, вчаться аналізувати результати своєї діяльності.
Опис
Ключові слова
загальні положення, виробнича практика, проведення практик, організація, звітна документація, підведення підсумків
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».– Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 24 с.
DOI
ORCID:
УДК