ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК Sn02, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Особливості двоокису олова,зокрема,такі як залежність електричного опору від складу навколишнього середовища,дозволяють широко використовувати цей матеріал в газовому аналізі.Його оптичні властивості визначають використання у якості бар'єрних та контактних шарів фотоелементів та сонячних елементів.Як і інші матеріали, двоокис олова у вигляді наноструктурованої плівки виявляє специфічні властивості, що в свою чергу залежать від техніки отримання.В наведеній роботі вивчається залежність оптичних властивостей нанорозмірних плівок двоокису олова від концентрації олововміщуючої сполуки, що використовувалася при формуванні наноструктури.
Опис
"Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд (Одеса; 2005) Тези доповiдей, 3-6 жовтня 2005 р. / "Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд (Одеса; 2005), НАН України , [та iн.] ; ред.: Валентин Андрiйович Сминтина . – Одеса : Астропринт, 2005 .
Ключові слова
Бібліографічний опис
"Фiзика в Українi", Всеукр. з'їзд
DOI
ORCID:
УДК